Randevu ve bilgilendirme için, haftanın her günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında (+90312) 219 2233 numaralı sabit hattan bizi arayabilirsiniz.

Op. Dr. Burcu KaramürselKadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik Takibi) Uzmanı
Gebelik ve Doğum

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)

Yüksek riskli gebelik anneden, bebekten ya da gebeliğin seyrinde gelişen sorunlardan kaynaklı olarak özel takip ve yönetim gerektiren gebelikleri tanımlamak için kullanılan terimdir.

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Nedir?

Riskli gebelik, anneye ya da anne karnındaki bebeğe ait nedenlerle normal populasyona göre daha yüksek risk taşıyan ve özel takip gerektiren gebelikleri tanımlar. Bu tür takipleri yapabilmek için Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisaslaşma sonrasında, özel uzmanlık eğitimi alan hekimlere Perinatolog denir.

Yüksek riskli gebelikler nelerdir?

Gebelik öncesi ya da gebelik sırasındaki muayenede, aşağıdaki durumlardan herhangi biri saptanırsa, riskli gebelikten bahsedilebilir;

Gebelikte Anne Riskleri

 • Annede kalp hastalığı
 • Annede pıhtılaşma bozukluğu
 • Annede bebeği etkileyebilecek (konjenital) enfeksiyon varlığı
 • Annede böbrek hastalığı
 • Annede kanser
 • Annede şeker hastalığı
 • Annede tiroid hastalığı
 • Annede akciğer hastalığı
 • Annede gastrointestinal sistem hastalığı
 • Annede diğer hormonal bozukluklar
 • Annede karaciğer ,pankreas,safra kesesi hastalıkları
 • Annede nörolojik hastalıklar
 • Annede romatolojik hastalıklar
 • Annede cilt hastalıkları
 • Annede psikolojik hastalıklar
 • Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü
 • Servikal yetmezlik
 • Preeklampsi (Gebeliğe bağlı Hipertansiyon)

Gebelikte Bebek Riskleri

 • Fetusun yapısal kusurları
 • Fetusun genetik bozuklukları
 • Fetusun kalbe ait yapısal ve ritm sorunları
 • Teratojenler ve çevresel risk faktörlerine maruz kalma
 • Çoğul gebelikler(ikiz,üçüz ve üzeri)
 • Fetal anemi
 • Non-immune hydrops fetalis
 • İntrauterin büyüme geriliği
 • Erken membran rüptürü
 • Preterm doğum
 • Postterm gebelik
 • Embryonun anne karnında kalbinin durması

Perinatolog Nedir? (Perinatoloji Uzmanı, Doktoru)

Perinatoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum ihtisası yaptıktan sonra, 3 yıl süreyle yüksek riskli gebelik takibi, ileri düzey  fetal ultrasonografi ve anne karnında fetusa yapılan girişim ve tedaviler konusunda eğitim almış uzmanlara verilen isimdir.

Yüksek riskli gebelik nasıl anlaşılır?

Yüksek riskli gebelikler öncelikle hastadan alınan detaylı bir öykü ile anlaşılabilir. Burada hastaya hem genel sağlık durumu, hem geçmiş gebelik öyküleri (obstetrik öykü) hem de varsa soy ağacındaki genetik hastalıklara ilgili detaylı sorular sorulur. Ayrıca gebelik sürecinde yapılan muayeneler ve testlerin sonucunda da bazen gebelik yüksek riskli grupta değerlendirilebilir.

Yüksek riskli gebelik neden olur?

Yüksek riskli gebelikler kalıtımsal nedenlerle olabileceği gibi, gebeliğin seyrinde çevresel faktörler, beslenme bozukluğu, aktivite azlığı, sigara, alkol, ilaç vb kullanımı, radyasyon ya da kimyasal teratojenlere maruz kalma nedeniyle de  oluşabilir.

Yüksek Riskli Gebelik Belirtileri nelerdir?

Bazı riskli gebelikler hiçbir belirti göstermeyebilir. Ancak iyi bir antenatal takiple annenin ya da bebeğin durumundaki bozulma anlaşılabilir.

Genel olarak aşağıdaki belirtilerin varlığında anne adaylarının hekimleri ile iletişime geçmesi önerilir:

 • Gebenin normalden hızlı kilo alması
 • Tansiyon yüksekliği
 • Gebelikte ani gelişen el ve yüzde ödem
 • Sürekli baş ağrısı
 • Ani gelişen görme bozukluğu
 • Sağ üst kadran ağrısı
 • Nefes darlığı
 • İdrar çıkışında azalma ya da hiç idrar çıkışı olmaması
 • Gebelikte vajinal kanama
 • Sürekli susama ve sık idrara çıkma
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • Bebek hareketlerinde azalma,ya da bebek hareketini hissedememe
 • Kalp çarpıntısı
 • Aşırı yorgunluk hissi
 • Baş dönmesi, baygınlık hissi
 • Bulantı ve kusma

Riskli Gebelik Testleri Nelerdir?

 1. Detaylı Ultrasonografi
 2. Obstetrik Doppler Ultrasonografi
 3. Ultrasonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümü
 4. CVS, Amniyosentez, Kordosentez
 5. Biyofizik Profil Skoru
 6. Maternal Kanda Fetal DNA Testi
 7. Gebelik Şekeri Taraması

1. Detaylı Ultrasonografi

Genellikle 20-22. gebelik haftaları arasında bu konuda özel eğitim almış perinatoloji uzmanları tarafından yapılan, bebeğin organlarının baştan aşağı sistematik muayenesi olarak düşünülebilir.

2. Obstetrik Doppler Ultrasonografi

Bebeğe ve anneye ait çeşitli damarlardaki kan alkımları Doppler özelliği bulunan ultrasonografi cihazı ile ölçülerek gebelikteki çeşitli riskli durumlar saptanabilir.

En sık kullanıldığı alanlar, intrauterin büyüme geriliği takibi, preeklampsi risk grubu hastaların erken yakalanması, Rh uyuşmazlığına bağlı eritroblastosis fetalis ile etkilenmiş bebeklerde fetal aneminin tesbit ve takibi gibi konulardır.

3. Ultrasonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümü

Özellikle erken doğum için risk grubu olan hastalarda ultrasonografi ile belirli aralıklarla rahim ağzı değerlendirilerek, servikal uzunluk,açılma,funneling gibi parametreler açısından notlar alınır.

4. CVS, Amniyosentez, Kordosentez

Fetusa ait genetik hastalıkların araştırılması amacı ile ultrasonografi eşliğinde uygulanan invaziv testlerdir. CVS te plasental biopsi örneği alınırken, amniyosentez işleminde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısından ve kordosentez işleminde göbek kordonu damarından kan örneği alınabilir.

Kordosentez ile ayrıca tam kan sayımı ya da diğer fetal kan testi değerlendirmeleri yapılabilir. Ayrıca Rh uyuşmazlığına bağlı fetal anemi durumunda aynı yolla bebeğe anne karnında kan verilebilir.

5. Biyofizik Profil Skoru

Üçüncü trimesterde bebeğin iyilik halini değerlendirmek için ultrasonografi ile yapılan bir testtir. Beş parametreden oluşur:

 • Solunum
 • Hareket
 • Tonus
 • Amnion sıvısı
 • NST(Non stres test)

6. Maternal Kanda Fetal DNA Testi

Bebekte oluşması muhtemel kromozom bozukluklarının taranması amacı ile anne kanından örnek alınarak yapılan bir testtir. Gelişmiş bir teknoloji kullanılarak anne kanında bulunan bebek DNA’sı ayırt edilir. Özellikle sık görülen Trizomi 21,18, 13 ve cinsiyet kromozomu anomalileri olmak üzere farklı genetik hastalıklar bu yöntem ile taranabilir. Test sonucu yüksek riskli ise, CVS ya da amniosentez ile sonuç netleştirilebilir.

7. Gebelik Şekeri Taraması

Şeker yükleme testi gebelik şekeri taraması için yapılan bir kan testidir. Farklı tarama protokolleri bulunmakla beraber, kliniğimizde önerilen uygulama tüm gebelerin gebelik şekeri açısından taranmasıdır. Gebelik şekeri açısından yüksek risk grubunda bulunan hastalarda gebeliğin erken döneminde, düşük risk grubu hastalarda ise 24-28. gebelik haftaları arasında yapılması önerilir.

8.Enfeksiyon taraması

HIV, sifiliz, Toxoplazma, CMV, Rubella enfeksiyöz ajanları anne karnındaki bebek ve yenidoğan için risklidir.

Anne kanında,bebeği etkileme riski bulunan enfeksiyöz ajanlarla ilgili serolojik testler yapılabilir. Bu şekilde annenin bu enfeksiyonu aktif olarak geçirip geçirmediği anlaşılabilir.Eğer anne bu enfeksiyonu gebelik sırasında aktif olarak geçiriyor ise, bir perinatoloji uzmanına yönlendirme yapılabilir.

Yüksek Riskli Gebelik Takibi Nasıl Yapılır?

Yüksek riskli gebelerin takipleri ideal olarak perinatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Gebelikte saptanmış olan riske bağlı olarak bazen ayaktan, bazen hastaneye yatırılarak takip gerekebilir. Bazı hastalarda anne karnında çeşitli medikal ya da cerrahi tedaviler uygulamak gerekebilir.

Doğumun zamanının doğru planlanması ve doğum için (yenidoğan yoğun bakım ünitesi, kan bankası vb.) koşulların uygun olduğu hastane seçimi de önemlidir. Ayaktan takip edilen hastalarda takip sıklığı haftada iki vizite kadar çıkabilir.

Yüksek Riskli Gebelik Takibini Kim Yapar?

Yüksek riskli gebelik takibini bu konuda özel eğitim almış bulunan perinatoloji uzmanları yapar.

Anne Yaşı Gebelikte Bir Risk Faktörü Müdür?

Anne yaşı gebelikte bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 18 yaş altı ve 35 yaş üzeri gebelikler yüksek risk grubundadır.

35 yaş üzeri gebelerde aşağıdaki konularda risk artışı mevcuttur:

 • Gebelik şekeri
 • Gebeliğe bağlı tansiyon yüksekliği
 • Tromboembolik olaylar
 • Sezaryen doğum olasılığı
 • Kromozomal anomaliler
 • Konjenital anomaliler
 • rken doğum
 • SGA (Gestasyonel yaşa göre düşük doğum ağırlıklı bebek)
 • Plasenta previa
 • Ablasyo plasenta
 • Düşük riski
 • Perinatal ölüm
 • İntrauterin fetal ölüm
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
Op. Dr. Burcu Karamürsel
Editör
Op. Dr. Burcu Karamürsel
Op. Dr. Burcu Karamürsel Muayenehane
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
SORU SOR

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

Op. Dr. Burcu KaramürselOp. Dr. Burcu KaramürselKadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik Takibi) Uzmanı
+90312 219 2233+90545 219 2234
 1. Op. Dr. Burcu Karamürsel
 2. Op. Dr. Burcu Karamürsel
 3. Op. Dr. Burcu Karamürsel
 4. Op. Dr. Burcu Karamürsel